Entrar


Promoció i formació interna, claus per a la retenció de talent en les empreses

La forma de gestionar el departament de Recursos Humans ha evolucionat enormement en els últims 15 o 20 anys. Fins i tot el propi nom ha canviat, passant a denominar-se, en molts casos, departament de Persones o de Cultura Corporativa.

I és que el que abans eren “recursos” ara són el principal valor de les empreses: les persones. Això ha provocat que s'activen polítiques encaminades a cuidar a l'empleat, fent-li sentir part de la companyia, incentivant el seu benestar i fomentant la seua progressió professional. Aquests canvis s'estan produint ràpid i en molts nivells.

En 2016 i segons les dades de la consultora *IDC recollits en l'informe “Evolució Tecnològica dels Recursos Humans”, solament el 3% de les empreses apostaven per l'impuls i desenvolupament professional dels seus treballadors. Aquesta dada contrasta amb els resultats obtinguts en l'últim informe sobre “Tendències de Talent per a 2019” de *Randstad, que revela que un 83% dels líders de Recursos Humans pretenen dirigir la seua estratègia de talent per a millorar les xifres de negoci de la seua empresa.

És obvi que existeix una estreta relació entre la situació de l'empleat en la companyia i l'èxit d'aquesta. Resulta clau escoltar les persones, fer-li sentir que forma part de la companyia, que es tenen en compte les seues opinions i que la pròpia empresa vol que es quede i desenvolupe la seua carrera amb ells durant el màxim temps possible. D'aquesta manera, la persona se sentirà més motivat a convertir els objectius de la companyia en els seus.

D'altra banda, gràcies a la retenció del talent, les companyies inverteixen menys temps en la cerca de noves persones pel fet que la rotació de personal disminueix. Segons l'últim lliurament de l'Informe *Infoempleo Adecco, de mitjana, les companyies xifren en un 21% el volum de rotació de personal al qual han hagut de fer front en 2018.

No obstant això, a la major part de les persones els agradaria continuar creixent en la seua empresa. Així ho demostren les dades del *Randstad *Workmonitor, que conclou que el 54% dels empleats mostren interés a obtindre una promoció en el seu treball actual. Per això, i per a evitar les rotacions de personal i retindre el talent, la formació i promoció interna es presenten com dues de les polítiques clau que han de dur a terme les companyies. D'aquesta manera el treballador sent que és un actiu fonamental, incrementant el seu sentiment de pertinença a l'empresa i per tant, reduint les possibilitats que l'abandone.

Moltes companyies, com és el cas de *masvoz, aposten  pels programes de desenvolupament. Actualment, les empreses definim un pla d'acció lligat a objectius que els facilita a les persones el que puguen aconseguir reptes, permetent-los així créixer professionalment; aquests programes s'inicien en establir, per part dels departaments de Persones, un Mapa de Talent que permet detectar el potencial de les persones i definir una ruta determinada per a ajudar-los en el seu creixement i en el seu pla de carrera.

Al seu torn, els mapes de talent ens permeten identificar aquelles persones claus per a l'organització que són susceptibles d'incorporar-se a Planes de successió.

Pot consultar la notícia original *AQUI

962200601
Sant Tomàs, 2
46850 - Olleria (l')
(Valencia)
adl@lolleria.org