Entrar


Asociacions comerciants i empresarials

  • Asociació de Comerciants de l’Olleria

L´Asociació de Comerciants de l’Olleria té per finalitat la potenciació i millora del comerç de l’Olleria. Es una forma de relacionar-se i interactuar entre els diferents servicis. La formen més de 60 asociatss pertenecients als sectors del comerç i servicis, 

El comerç o comerços que estiguen interesats en inscriur-se en aquesta asociació han de dirigir-se al següent contacte:La comercios o servicios que estén interesados en inscribirse en esta asociación deberán dirigirse al siguiente contacto:

                     Rebeca Martínez Soler (Presidenta de la Asociación de Comerciantes)

                     Telèfon: 665 95 91 19

                     e-mail: perruqueria9pentinat@yahoo.com

 

                                                         

 

  • Asociació d´Hostelería de l’Olleria

L´asociació d´Hostelería de l’Olleria te per finalitat la potenciació i millora de l´Hostelería de l’Olleria. La formen 9 asociats

Els hostalers que estén interesats en inscriur-se en aquesta asociació hauràn de dirigir-se al següent contacte:

                  Jesús Marti Such (President de l´Asociació d´ Hostalers)

                  Telèfon: 605 78 35 03

                 e-mail: jesus.uac@gmail.com

 

                                                           

 

  • Asociació d´Empresaris de l’Olleria (AEMO)

L´asociació d´empresaris de l’Olleria, està composta per mès de 40 empreses, te per finalitat agrupar, representar i suportar a totes les empreses i profesionals de nostre municipi, defenent i fomentant els seus intereses.

D´aquesta manera es vol desenvolupar i fortalecer l´idea d´organizació com conjunt que faça de locomotora de desenvolupament per nostra localitat, ademés de afavorir una imatge corporativa de conjunt.

               Vicente Mompó Albiñana (President de l´Asociació de Empresaris)

               Telèfon:  649 87 61 41

              e-mail: aemo.olleria@gmail.com

 

                                                          

962200601
Sant Tomàs, 2
46850 - Olleria (l')
(Valencia)
adl@lolleria.org