Entrar


imagen seccin

Només el 12% dels treballadors espanyols inverteixen en formació

Goodhabitz, líder europeu en online learning, ha fet públic l'informe 'Tendències en l'aprenentatge i desenvolupament'. En ell s'analitzen les principals preferències pel que fa a formació i creixement personal i el paper que exerceixen les empreses en el desenvolupament dels seus empleats.

L'enquesta, realitzada entre professionals de 7 països d'Europa, mostra clarament que els treballadors espanyols no solament esperen l'oportunitat de desenvolupar-se, sinó que valoren el seu creixement personal per damunt d'altres aspectes com la seua vida social (amics) o fins i tot el seu treball. Tant és així que 9 de cada 10 treballadors creuen que és realment important que les empreses invertisquen en el creixement personal dels empleats.

Segons Roel Koppens, director general de Goodhabitz a Espanya, “l'actiu més valuós per a una companyia és el seu personal. Invertir en el creixement i desenvolupament personal dels empleats és un requisit indispensable per a aconseguir l'èxit en qualsevol organització”, ratifica *Koppens.

El paper de l'empresa en la formació dels seus empleats

Tal com es desprén de l'informe, els espanyols estan molt conscienciats a continuar formant-se. De fet, el 93% dels professionals assegura que la formació contínua és important o molt important per a ells. Però, qui ha de preocupar-se per aquesta formació? Segons l'informe, el 78% dels professionals espanyols considera que ha de ser responsabilitat de l'empresa.

Segons es desprén de l'informe, el paper dels caps i la implicació que els treballadors esperen d'ells va més enllà. El 89% dels empleats espanyols afirma que realitzaria un curs sobre un tema d'interés i motivador si el seu cap li ho recomanara.  D'altra banda, 6 de cada 10 empleats espanyols han realitzat cursos relacionats amb el seu treball en l'últim any.  A més, el 64% dels professionals afirma que el cost de la formació online relacionada amb el seu acompliment professional recau directament sobre l'empresa, enfront del 17% que ratifica fer-se càrrec del pagament de la seua formació.  En aquest sentit, cal destacar que el 12% dels treballadors espanyols estaria disposat a compartir les despeses de formació amb la seua companyia, mentre que el 75% creu que ha de ser l'empresa sí o si qui es faça càrrec.

Com, quan i sobre què volem formar-nos

Segons l'informe, els mètodes d'aprenentatge preferits actualment pels professionals espanyols són la formació semipresencial, l'online i la pràctica, deixant injuriat el mètode tradicional de formació a l'aula. Respecte al futur, cal destacar la formació online serà qui porte la veu cantant. Les noves tecnologies i els formats online, cada vegada més atractius i més participatius, convertiran al mètode online i l'autoaprenentatge en el format preferit pels treballadors espanyols (47%)

Quant a àrees formatives, els cursos relacionats amb tecnologia i gestió són els més demandats pels espanyols (25%), seguits de prop per aquells cursos destinats a millorar habilitats personals com a psicologia positiva (17%) i rendiment personal (17%). En l'anàlisi de les hores dedicades a la formació contínua, es descobreix que el 52% dels treballadors espanyols només empra temps a formar-se durant la seua jornada laboral, mentre que el 48% aprofita el seu temps lliure per a la formació i el desenvolupament.

Consulte la notícia original AQUI

962200601
Sant Tomàs, 2
46850 - Olleria (l')
(Valencia)
adl@lolleria.org