Entrar


Ofertas

Dades generals

2016/00039

OPERARIS DE NETEJA I MANTENIMENT PER A L'EMPRESA FCC

Recorda que per a ser inscrit en aquesta oferta tens que registrar-se abans

Requeriments:

  1. -Ser major de 30 anys.
  2. -Estar en possessió del Carnet B

  3. Es valorara aquells candidats que estiguen en possessió de mes carnets de conducció així com  experiència en el conducció de “carretilles” elevadores, grues, etc

CONTRATO DE OBRA O SERVICIO DETERMINADO

2

Municipio: Olleria (l'), Província: Valencia, CP: 46850

962200601
Sant Tomàs, 2
46850 - Olleria (l')
(Valencia)
adl@lolleria.org