Entrar


Ofertas

Dades generals

2019/00012

TÈCNIC/A DE MANTENIMENT D'EQUIPS DE TRACTAMENTS D'AIGUA

  • TASQUES A REALITZAR:
    • REALITZAR TOTS AQUELLS SERVEIS CORRECTIUS, PREVENTIUS I INSTAL·LACIONS, I QUALSEVOL TREBALL INDICAT PEL RESPONSABLE.
    • REALITZAR PROVES EN PLANTES PILOTS I TREBALLS I+D+I.
    • REALITZACIÓ DE MANTENIMENTS PREVENTIUS INDUSTRIALS COMPLINT AMB LES SEUES FULLES DE CHECKING.
    • REALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS I POSADA EN MARXA DELS EQUIPS FABRICATS

1

Província: Valencia

962200601
Sant Tomàs, 2
46850 - Olleria (l')
(Valencia)
adl@lolleria.org