Entrar


Ofertas

Dades generals

2019/00011

OPERADOR/A DE PLANTES DEPURADORES D'AIGÜES RESIDUALS

 • ESTUDIS
  • NO REQUERITS ENCARA QUE ES VALORARÀ FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU MITJÀ.
 • EXPERIENCIA MÍNIMA NO REQUERIDA
 • FUNCIONS
  • ASSEGURAR EL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ D'ACORD AMB ELS PROCEDIMENTS ESTABLITS.
  • SUPERVISAR I AMB CONTROLAR ELS DIFERENTS PARÀMETRES PER Al CORRECTE DESENVOLUPAMENT DELS PROCESSOS.
  • TREBALLS DE CONSERVACIÓ, NETEJA, JARDINERIA MENOR, MANTENIMENT, LUBRICACIÓ, GREIXATGE I PINTURA DESTINATS A MANTINDRE EN PERFECTE ESTAT DE FUNCIONAMENT I DE PRESÈNCIA TANT DELS EQUIPS COM DE LES INSTAL·LACIONS

1

Província: Valencia

962200601
Sant Tomàs, 2
46850 - Olleria (l')
(Valencia)
adl@lolleria.org