Entrar


La justícia gratuïta permet als autònoms insolvents presentar concursos de creditors

22/07/2021

Advocats, procuradors, notaris i, fins i tot, mediadors. Són els professionals als quals han de contractar un autònom quan vol presentar un concurs de creditors per a liquidar el seu negoci. No obstant això, disposar d'aqueixos serveis aconsegueix un cost que oscil·la entre els 4.000 i els 10.000 euros, uns diners que moltes vegades el treballador per compte propi no pot assumir, i menys donada la situació post-pandèmica en la qual molts ha s'han declarat insolvents i sense liquiditat per a actuar. És per això que existeix l'Organisme de Justícia Gratuïta, una modalitat dins de sistema judicial que concedeix gratis a l'autònom les eines i professionals necessaris per a iniciar un litigi. 

La Justícia Gratuïta és un mecanisme "indispensable per a la societat, ja que sinó existira s'estaria privant a moltes persones del seu dret a presentar una demanda, defensar-se o, en aquest cas, liquidar correctament les seues activitats", va explicar Antonio Alcalá, president de la secció civil de l'Audiència Provincial de Màlaga i portaveu de l'Associació Professional de la Magistratura (*APM). I és precisament per a iniciar processos concursals "on més sol intervindre aquest tipus de justícia", a l'ésser els treballadors autònoms el col·lectiu més castigat per la pandèmia. De fet, segons les dades de l'últim informe del Consell General del Poder Judicial, els concursos de creditors de persones físiques van augmentar en més d'un 60% en el que portem de 2021.

Aquesta possibilitat per als professionals amb menys recursos està recollida en l'article 119 de la Constitució Espanyola, i definida com 'un tràmit per mitjà del qual es reconeix, als qui acrediten mancar de recursos econòmics suficients, una sèrie de prestacions consistents principalment en la dispensa del pagament d'honoraris d'Advocat i Procurador, de les despeses derivades de peritatges, fiances, taxes judicials, etc'. En paraules del magistrat, la Justícia Gratuïta promou que "les persones no es vegen impedides per la seua pobresa, encara que siga transitòria, i poder litigar i reclamar el seu dret".

Com s'accedeix a la "justícia gratis"?

L'expert va explicar que el mecanisme d'aquesta mena de justícia està "lligat estretament amb el de la tutela judicial efectiva". És a dir, un dret fonamental dels ciutadans espanyols, pel qual totes les persones tenen dret a obtindre la tutela efectiva dels jutges i tribunals en l'exercici dels seus drets i interessos legítims, sense que, en cap cas, puga produir-se indefensió. "El no tindre mitjans no pot suposar mai un impediment per a iniciar un procediment judicial", va assegurar Alcalá.

Pel que, "si un autònom es veu reclamat al tancament del seu negoci, no té liquiditat per a iniciar un concurs de creditors i necessita acollir-se benefici de justícia gratuïta, únicament haurà de demostrar aqueixa insolvència". Si bé és cert que, com va assegurar el magistrat, "el fet d'haver de presentar un concurs és la millor demostració d'una situació de fallida, la Comissió Judicial iniciarà una investigació patrimonial per a comprovar-lo", va dir Alcalá. "Creuen totes les dades dels autònoms, els bancs en els quals tinga oberts comptes bancaris, matriculacions dels seus vehicles, el registre de la propietat... en definitiva, es rastregen tots els documents públics on aparega reflectida la capacitat econòmica de la persona".

No obstant això, el portaveu de l'Associació Professional de la Magistratura va recalcar que "no és complicat que ho concedisquen". De fet, assegure que "és una cosa que ocorre sovint i, quan arriba el moment del judici, el professional no ha de pagar ni els honoraris ni les costes del seu advocat, notari i procurador". Els col·legis d'advocats tenen, en cada Comunitat Autònoma, un departament de justícia gratuïta al qual els professionals van apuntant-se. Es tracta, com va explicar Alcalá, d'una competència que té transferida del Govern central. "I són les mateixes CCAA, les que estableixen els salaris dels advocats que participen en aquesta mena de justícia".

Assessoraments inclosos en la Justícia Gratuïta

Tal com recull el Ministeri de Justícia en la seua pàgina web, el dret a l'assistència jurídica gratuïta comprén, en línies generals, les següents prestacions:

  • Assessorament i orientació gratuïts amb caràcter previ a l'inici del procés.
  • Assistència d'Advocat al detingut o pres.
  • Defensa i representació gratuïtes per Advocat i Procurador en el procediment judicial.
  • Inserció gratuïta d'anuncis o edictes, en el curs del procés, que preceptivament donaven publicar-se en periòdics oficials.
  • Exempció de taxes judicials, així com del pagament de depòsits per a la interposició de recursos.
  • Assistència pericial gratuïta en els termes establits en la llei.
  • Obtenció gratuïta de còpies, testimoniatges, instruments i actes notarials.
  • Reducció del 80% dels drets aranzelaris que corresponguen per determinades actuacions notarials.
  • Reducció del 80% dels drets aranzelaris que corresponguen per determinades actuacions dels registres de la propietat i mercantil.

Amb deutes també es pot presentar un concurs

Els autònoms en situació d'insolvència amb un únic creditor també poden presentar un concurs de creditors per a liquidar legalment el seu negoci. Així ho ha determinat en un recent acte l'Audiència Provincial de Barcelona, donant-li la raó a una professional a la qual un jutjat civil li havia rebutjat la sol·licitud per a iniciar un concurs de creditors per no tindre més d'una entitat a la qual devia diners. 

Si bé la Llei concursal no estableix expressament que el deutor, per a sol·licitar el concurs, l'haja de ser de diversos creditors, aquest requisit "ha vingut reconeixent-se sempre com una cosa implícita", va explicar Carlos Guerrero, advocat del despatx *Debify. "Com a norma general, en un concurs de creditors, ja siga d'una persona física o un xicotet negoci, els tribunals sempre han entés que ha d'haver-hi una pluralitat de creditors", no obstant això, és una cosa que "no té molt sentit. Un autònom pot tindre un únic creditor i trobar-se en la mateixa situació d'insolvència que un altre amb quatre", va assenyalar l'advocat.

Segons els experts han sigut "molts els concursos de creditors que s'han denegat per haver-li de diners només a una persona o organisme". Per això, "els advocats solen recomanar als seus clients que declaren més d'un creditor, per por de com s'interprete la normativa concursal i tiren cap endarrere el procediment", va dir l'advocat de *Debify. No obstant això, a partir d'aquest acte, s'ha obert una nova possibilitat per als treballadors per compte propi l'única eixida del qual siga un concurs i només siguen deutors d'una entitat.

La Llei Concursal "deixa entreveure" aquesta opció

El Text Refós de la Llei Concursal, aprovat al setembre de 2020, deixa aquesta possibilitat per als autònoms "a la lliure interpretació de les autoritats judicials", va apuntar Guerrer. Aquest document "deixa entreveure que els professionals poden tindre només un creditor i presentar un concurs si, malgrat no deure diners a més entitats, són insolvents". El problema està, segons els experts, en què "el plural amb el qual s'ha interpretat sempre el concurs sembla haver bloquejat l'opció que només siga un organisme al qual se li deu diners. Però no és així". 

De fet, no és d'estranyar que molts treballadors per compte propi tinguen com a únic creditor a l'Administració Pública, "i que els deutes amb aqueix organisme siguen més que suficients per a generar-los una situació d'insolvència", va explicar l'advocat. Per això, l'acte que acaba de dictar l'Audiència Provincial de Barcelona "és molt important per als xicotets negocis. Poden acollir-se a ell i aconseguir que el seu procediment concursal seguisca avant". 

Per a Garrit, forçar als autònoms a tindre més d'un creditor "és una ximpleria. Per exemple, alguns deixaven de pagar la línia del telèfon per a així deure a més d'una persona i no arriscar-se al fet que els tribunals desestimaren el concurs. Alguna cosa que només complica encara més la situació dels treballadors per compte propi".

Consulta la notícia original ACI

962200601
Sant Tomàs, 2
46850 - Olleria (l')
(Valencia)
adl@lolleria.org