Entrar


Les dones representen el 82% dels opositors

L'oposició és reconeguda com una de les més dures i prolongada, OpositaTest, la plataforma online que lidera la preparació de test per a opositors, demostra aquesta afirmació amb algunes dades, resultat de comparar les dades que va presentar fa dies en la I Radiografia de l'opositor i opositora espanyols amb les dades dels opositors a jutges i fiscals.

Dels més de 2.000 aspirants enquestats, el 43% es prepara per a algun lloc relacionat amb la Justícia i d'aquests, l'11% opositen a jutges i fiscals.

El 13% dels enquestats afirma tindre una vocació de servei públic, en el cas de jutges i fiscals el percentatge és molt superior a la mitjana amb un 50% que respon tindre vocació de servei públic i/o de jutge.

Les dones representen el 82% del total, enfront d'un 18% d'homes. En el cas de jutges i fiscals, les dones són el 90%. El tram d'edat més nombrós, amb un 36%, és entre 20 i 29 anys, mentre en el cas de jutges i fiscals aquest tram representa el 73%.

El 55% de candidats afirma que *opositar és la seua principal dedicació, enfront d'un 88% en el cas de jutges i fiscals.

El 61% dels candidats acudeix a una acadèmia o compta amb un preparador, enfront d'un 33% que estudia en solitari. En el cas de jutges i fiscals el 92% compta amb un preparador presencial i amb suport d'alguna eina online com *OpositaTest.

Jonathan García, cofundador i *CEO d'Opositatest.com afirma que “cada vegada és més habitual l'ús d'eines digitals en l'estudi i en aquest camp *OpositaTest està marcant la diferència, en el cas de la carrera judicial la primera prova és un test i la nostra eina ofereix la tècnica de preparació més validada pels opositors i recomanada pels millors preparadors i acadèmies, convertint-se en un complement indispensable per a tot opositor que prepare aquesta oposició".

Quant als dies que inverteixen a preparar-se per setmana es pot afirmar que ser opositor és una ocupació no remunerada si tenim en compte les hores emprades en la seua preparació, una majoria del 71% diu fer-ho entre 5 i 7 dies i el perfil més habitual és el que estudia entre 6 i 9 hores diàries, el 38%. Entre els opositors a jutges i fiscals el 99% estudia entre 5 i 7 dies a la setmana i el 49% més de 9 hores diàries.

EN QUÈ CONSISTEIX L'OPOSICIÓ DE JUTGE I FISCAL

A Espanya l'accés a la Carrera Judicial i Fiscal actualment es produeix mitjançant la superació d'oposició lliure i d'un curs teòric i pràctic de selecció realitzat a l'Escola Judicial (article 301.3 de la Llei orgànica del Poder Judicial). Tota la informació que es mostra a continuació és d'acord a l'última convocatòria vigent, la de 2018.

La fase d'oposició lliure consta de tres exercicis teòrics, tots de caràcter eliminatori, ajustats al programa que es publica amb la convocatòria corresponent. En l'actualitat el programa consta de 322 temes. El primer exercici és un examen tipus test i el segon i tercer consisteixen a exposar oralment davant el Tribunal cinc temes extrets a la sort del temari.

Pot consultar la notícia original AQUI

962200601
Sant Tomàs, 2
46850 - Olleria (l')
(Valencia)
adl@lolleria.org