Comunitat Valenciana


imagen sección

El salari en les grans empreses va créixer un 0,8% en 2018 i l'augment de l'ocupació es va moderar al 3,1%

La retribució mitjana bruta en les grans empreses que operen a Espanya va augmentar un 0,8% l'any passat, enfront de la reculada d'una dècima de 2017, mentre que l'avanç de l'ocupació es va moderar al 3,1%, cinc dècimes menys que l'exercici anterior, segons dades de l'enquesta 'Vendes, ocupació i salaris de les grans empreses', elaborada per l'Agència Tributària.

La AEAT ha destacat que el canvi de tendència en els salaris es va començar a apreciar en els últims mesos de 2017 i es va consolidar al llarg de tot l'exercici 2018, malgrat els increments una mica inferiors que es van registrar en el segon trimestre.

En termes mensuals, el salari mig brut en les grans empreses no va registrar cap variació, enfront de la reculada de cinc dècimes del mes de novembre, mentre que l'ocupació per la seua part va pujar una dècima, després de no vàries el mes previ.

LES VENDES MODEREN EL SEU CREIXEMENT

Per part seua, els perceptors de rendiments del treball, indicador fiscal que aproxima l'evolució de l'ocupació assalariada, van créixer al desembre un 2,6%. El creixement l'any va ser del 3,1%, mig punt per davall de l'augment estimat en 2017 i amb una trajectòria d'aquesta variable decreixent des de mitjan 2017.

A més, les vendes interiors van créixer al desembre, en termes interanuals, un 2,2%, una dècima per davall del creixement d'octubre, per la qual cosa en el conjunt de l'any *repuntó un 2,8%, tres dècimes més que en 2017.

Igual que en les vendes totals, el creixement es va anar moderant al llarg de l'any, encara que no amb la intensitat de les vendes totals i amb una mica més d'irregularitat, ja que en el tercer trimestre es va apreciar un repunt que no va tindre continuïtat posterior, explica la *AEAT.

Per destinacions, les vendes de béns i serveis de consum van augmentar al mateix ritme que ho havien fet en 2017 (+2,7%), amb estabilitat en la primera part de l'any i pitjors resultats en el tram final. Del seu costat, les exportacions es van elevar al desembre un 3,9%, finalitzant l'any amb un increment del 4,1%, per davall del 5,5% de 2017. Això ha sigut així perquè en el primer semestre de l'any les vendes a l'exterior es van mantindre relativament estables a l'entorn del 5%, però en la segona meitat de l'any el creixement es va reduir prop de dos punts.

En totes les destinacions va haver-hi un menor augmente que en 2017, però va ser més accentuat en les dirigides a tercers països que partien d'unes taxes elevades l'any anterior.

962200601
Calle Sant Tomàs, 2
46850 - Olleria (l')
(Valencia)