Entrar


Autònoms: cotització més habitual, treballadors al seu càrrec, antiguitat...

El 85,6% dels autònoms persona física cotitza per la base mínima i únicament un 14,4% dels treballadors per compte propi cotitza per una base superior a la mínima que estableix la Seguretat Social, segons es desprén de l'últim informe realitzat per la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (LLIGA). De fet, l'estudi apunta que només un 3,4% dels autònoms cotitza entre 1,5 i 2 vegades la base mínima, un 4,1% ho fa entre dues i tres vegades la base mínima i 0,7% té una cotització fins a tres vegades per damunt de la base mínima.

En l'actualitat, a Espanya hi ha més de 3,2 milions d'autònoms. D'aquests, el 61,3% són autònoms persona física i un 38,7% està donat d'alta amb algun tipus de societat. Segons la federació d'autònoms, en els últims sis mesos s'ha registrat un augment tant de les societats com dels treballadors per compte propi que són persona física.

Pel que fa a la creació d'ocupació, l'informe assenyala que un de cada cinc autònoms (446.285 persones) té almenys un treballador al seu càrrec. A més, en els últims sis mesos, els autònoms ocupadors s'han incrementat en quasi un 3%, creixement que és quatre vegades superior al dels autònoms que no tenen treballadors al seu càrrec, que només han augmentat un 0,5%.

El 30,3% dels autònoms té entre 1 i 5 treballadors. Si se sumen els autònoms persona física i els societaris sense treballadors, "es pot dir que el 90% del teixit empresarial a Espanya té de zero a cinc treballadors", segons apunta LLIGA.

De l'increment del nombre d'autònoms persona física en el primer semestre de l'any es desprén que el 51,7% van ser dones i el 48,3%, homes. Si es té en compte l'edat, s'observa que un de cada dos treballadors per compte propi té entre 40 i 54 anys. A més, només el 2% té menys de 25 anys.

LLIGA també posa en relleu que cada vegada són més els autònoms que aconsegueixen consolidar els seus negocis. De fet, el 66% dels autònoms persona física compta amb més de tres anys d'antiguitat al capdavant del seu negoci. En el primer semestre, es va registrar un augment del 0,7% dels treballadors per compte propi que porten més de cinc anys amb el seu negoci.

El 6,3% combina la seua activitat amb una altra per compte d'altri

D'altra banda, l'informe assenyala que el 6,3% dels autònoms persona física simultaneja la seua activitat amb una altra per compte d'altri. En els sis primers mesos de l'any, aquest col·lectiu va augmentar un 4,8%. LLIGA ha apuntat que aquest creixement porta una important línia ascendent i ha destacat també que els autònoms que es dediquen en exclusiva a la seua activitat han crescut només un 0,8% en el primer semestre.

Així, a 30 de juny, el nombre total d'autònoms persona física que cotitza en el Règim General i en el Règim Especial de Treballadors Autònoms s'ha situat en els 127.502 treballadors.

Pel que fa als autònoms col·laboradors, és a dir, un familiar de l'autònom que conviu i treballa amb ell, també han augmentat en el primer semestre (+2,5%).

Tenint en compte els sectors, LLIGA ha posat en relleu que el comerç, agricultura i la construcció concentren quasi el 45% del total d'autònoms persona física.

Consulta la notícia original ACI

962200601
Sant Tomàs, 2
46850 - Olleria (l')
(Valencia)
adl@lolleria.org